BAB AZAL MA’LUM – SHALAT DAIM (DALAM BAHASA CIREBON)

 

Punika kaweruhana azal ma’lum sadurunge dhohir ingaranan jauhar, sajeroning jauhar  iku alif  uwiting kang dumadi kabeh. Ana kasara pipitu kang ginedong  tumetes dadi aksara nenem. Mulaning ana lanang kelawan wadon kang dadi lanang aksarane alif,  kang dadi wadon aksarane mim, enun, lam, wawu, dal, esin, ebe.   Maka banyu saking alif  tumurun saking utek rupane putih. Banyu saking emim rupane ijo iku tumurun saking mata tengen. Banyu saking aksarane enun rupane kuning iku tumurun saking cahya kiwa, aksarane elam turune saking pamiharsa, aksarane wawau rupane abang turune saking poking ilat, aksara esin rupane ireng wetune saking ati, aksara be rupane kaya gandu wetune saking jajantung.

Aksara alif   maring urip. Aksara emim iku dadi sirah. Aksara enun dadi dada. Aksara elam dadi lambe. Aksara wawu dadi bahu kiwa dadi bahu tengen. Aksara esin dadi weteng. Aksara be dadi suku kiwa dadi suku tengen. Tumurun banyu satetes, tumurun saking aksara alif  dadi segara emim, tumetes dadi bengawan. Aksara enun tumetes dadi gunung. Aksara lam tumetes dadi langit. Aksara sin tumetes dadi bumi. Aksara wawu tumetes dadi iwak. Aksara be tumetes dadi mega. Maka pepek jagat kabeh iku. Maka Allah Ta’ala angandika ing Muhammad, “Ya Muhammad, agaweya dadaning manusa, sajeroning dada iku kalbu, sajeroning kalbu iku maligai, sajeroning maligai iku maningkem, sajeroning manikem sosoca, sajeroning sosoca iku rasa arane Sang Tarak Jati ingesenan sastera telung puluh suci; utek, lan paningal, pamiharsa, pangucap, pangambung, iya iku sastera alif. Maka sinandangan getih, daging, otot, balung, sungsum, ati, jajantung, lilimpah, pupusuh, mamaras, keketeg, ilat. Maka binancarakaken dadi sifat rongpuluh, maka angunekaken laa ilaaha illallah, maka sinukunan bismillah, maka ingulonan  amin, ingesenan puji sajeroning puji Muhammad, tegese Muhammad nafsu iya iku Shalat Daim, dadi waktu lilima. Kang dihin Shalat Daim iya iku jenenging Rasulullah, salame Dzatullah, sujude Syahadat, adege urip, ruku’ne iman, niyate tauhid, takbire makrifat, wudhune usik, ushalline ya hu, iya iku pancering waktu lilima, kang pinuji kang amuji, kang sinembah dewek, kang anembah dewek, kang amuji dewek, iya iku kang ingaranan Shalat kang tan pamanggih amanggih dewek, kang pinanggih dewek.

 

Iklan

Diterbitkan oleh

Muhamad Mukhtar Zaedin

Pengurus Pusat Konservasi dan Pemanfaatan Naskah Klasik Cirebon

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s